Кошик
1196 відгуків
Цены на сайте всегда актуальны! Минимальный заказ 400 грн.
+380 (97) 440-44-45
Интернет-магазин "SVL электро"
Кошик

Linoleum-Multiplex Gira Esprit

Чіткі форми, натуральні матеріали

У серії Gira Esprit Linoleum-Multiplex вперше використані два натуральних матеріалу, ідеально доповнюють один одного. Обидва виробляються з відновлюваної сировини, відрізняються міцністю і універсальністю і вже давно користуються популярністю у архітекторів і дизайнерів. Багата палітра, що включає чотири кольори, відкриває широкі можливості для застосування різноманітних колірних комбінацій в оформленні приміщень. Gira Esprit Linoleum-Multiplex — це ідеальний варіант для сучасних інтер'єрів, де перевага надається чітким форм і натуральним матеріалам.

Серія вимикачів Gira Esprit Linoleum-Multiplex пропонується в чотирьох різних кольорах. Палітра кольорів складається з двох нейтральних сірих відтінків і двох теплих землистих квітів. Колірна гамма підібрана так, що всі варіанти можна комбінувати один з одним, створюючи абсолютно унікальні поєднання. Оскільки вироби серії Esprit Linoleum-Multiplex виготовлені з натуральних матеріалів, кольору можуть незначно відрізнятися, що робить кожну рамку унікальною.

Мультиплекс:
багатошаровий, міцний, натуральний

Матеріал

Клас­сі­че­ський ва­рі­ант з­час­мен­але­го ін­ті­р'є­ра: мультивітамін­ти­плекс часто іс­поль­зу­ет­ся в житлових і ра­бо­чих по­ме­ще­ні­ях, де біль­шое зна­че­ня при­так­ет­ся ес­ті­ти­че­ської чет­до­сті і єсте­ського­але­сті. З нього з­го­тав­чи­ва­ють­ся полки, столи та сту­лья, серед ко­то­рих є мно­ж­ство клас­сі­че­ських ді­зай­нер­ських ре­ше­ний. У ва­рі­ан­ті Gira Esprit Linoleum-Multiplex цей ма­ті­рі­ал вперше­виє при­ме­ня­ет­ся в серії ви­ключ гай­ча­ті­лей. Для рамок іс­поль­зу­ет­ся мно­го­шар­ний, діа­го­наль­але скле­ен­ний і по­це­му осо­бен­але на­деж­ний мультивітамін­ти­плекс з бе­ре­зи тол­щі­ної прим. 3,4 мм. Сло­е­ва струк­ту­ра на­руж­вих кро­мок з­зда­ет при­вле­ка­тель­ний кон­траст з ма­то­ви­мі, колір­ни­мі по­верх­але­стя­мі лі­але­ле­розуму.

Походження та властивості

Для рамок іс­поль­зу­ет­ся бе­ре­за з еко­ло­гі­че­ських лісів у Фін­лян­діі, допо­ю­ний сер­ти­фі­кат PEFC. Дол­гії і су­ро­виє се­вер­ні зими кожним­кожний рік залишаючи­ля­ють де­ре­вьям надто­кому мало вре­ме­ні для зростання, за рахунок чого про­ра­зу­ють­ся дуже тон­кі і рав­але­заходів­ві го­дич­ні коль­ца. Бла­го­да­ря этому дре­ве­си­на ста­но­вит­ся осо­бен­но од­но­род­ной и проч­ной – толь­ко это поз­во­ля­ет из­го­тав­ли­вать такой фи­ли­гран­ный и од­но­вре­мен­но ис­клю­чи­тель­но на­деж­ный муль­ти­плекс для рамки.


Линолеум:
натуральный, привлекательный, стойкий

Матеріал

Ді­зай­не­ри та ар­хі­тек­то­ри несколь­ко років тому знову від­па­для себе пре­іму­ще­ства чи­але­ле­розуму. Він був з­здан в 1860 році ан­глий­ським хі­мі­ком Фре­де­рі­ком Уо­л­то­ном і з­го­тав­чи­ва­ет­ся з­ту­раль­але­го, вооз­про­нов­ля­е­мо­го сировини. На­ря­ду з лляна тканина,­им мас­лом, яв­ля­ю­щим­ся глав­ним з­ставши­ля­ю­щим, він з­сто­іт з­ту­раль­них смол, дре­вага­ной і з­вест­до­вої борошна, а також цсє­то­вих піг­мен­тов. Ле­ген­дар­ные ар­хи­тек­то­ры Лю­двиг Мис ван дер Роэ и Валь­тер Гро­пи­ус очень це­ни­ли ли­но­ле­ум за его на­ту­раль­ный внеш­ний вид, мно­го­об­ра­зие ди­зай­нер­ских ре­ше­ний и дол­гий срок служ­бы. По­это­му ли­но­ле­ум пре­вра­тил­ся в стан­дарт­ный ма­те­ри­ал для по­кры­тий полов и сто­лов. В Gira Esprit Linoleum-​Multiplex этот ма­те­ри­ал впер­вые ис­поль­зу­ет­ся в серии вы­клю­ча­те­лей. Бла­го­да­ря своей необ­ра­бо­тан­ной, слег­ка ше­ро­хо­ва­той по­верх­но­сти рамки не толь­ко ра­ду­ют глаз – при­кос­но­ве­ние к ним также вы­зы­ва­ет очень при­ят­ные чув­ства.

Свойства

Бла­го­да­ря осо­бым свой­ствам ма­те­ри­а­ла ли­но­ле­ум наи­луч­шим об­ра­зом под­хо­дит для ис­поль­зо­ва­ния в ка­че­стве по­верх­но­сти рамок. Ли­но­ле­ум имеет чрез­вы­чай­но дол­гий срок служ­бы и от­ли­ча­ет­ся стой­ко­стью к мас­лам и жирам. Он об­ла­да­ет ан­ти­ста­ти­че­ски­ми и слег­ка ан­ти­бак­те­ри­аль­ны­ми свой­ства­ми. Кроме того, его очень легко чи­стить. Бла­го­да­ря этому рамки при­об­ре­та­ют под­лин­ную уни­вер­саль­ность, вы­дер­жи­вая очень вы­со­к

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner